INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a răspunde cerințelor Regulamentul UE 2016/679, vă informăm cu privire la modul în care datele dvs. personale sunt colectate și prelucrate de către Thermomix România.

1.       Ce date cu caracter personal colectăm/ prelucrăm?

–          Date de identificare (numele și prenumele, detaliile bancare necesare platii cu cardul pe site)

–          Date de contact ( adresa de E-mail, adresa de facturare)

2.       În ce scopuri prelucrăm datele personale?

Datele dv. sunt prelucrate în vederea derulării unui contract cu dv., dar și pentru a vă informa cu privire la oferte, pentru a vă trimite newsletter, retete care vă sunt de interes – în cazul în care vă dați acceptul.

3.       Cum sunt stocate și prelucrate datele dv.?

–          într-o bază de date în format electronic

–          Cui sunt încredințate datele dv. cu caracter personal?

Datele dv. cu caracter personal sunt încredințate numai împuterniciților noștri, în cadrul exercitării atribuțiilor lor, iar, dacă este cazul, le putem comunica și unor organisme profesionale, pentru soluționarea eventualelor cereri sau litigii.

4.       Cât timp sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către SC Totul Natural si Bun ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate până la expirarea termenelor arhivare prevăzute în legislația relevantă, cu respectarea principiului minimizării duratei – exceptând situația în care solicitați ștergerea datelor dv. din baza noastră de date. Putem stoca și prelucra datele dv. numai în baza consimțământului Dv.

5.       Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale

·      Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal și caracteristicile prelucrării acestora în relația Dv. cu Totul Natural si Bun

·      Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Totul Naturan si bunrectificarea, completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

·      Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergere a datelor din evidențele Totul Natural si bun, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

·      Dreptul de a vă retrage consimțământul privind stocarea și prelucrarea datelor dv.

·      Dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP).

·      Dreptul de a vă adresa justiției.

Cererile, solicitările de informare sau sesizările Dv. pot fi depuse direct la Thermomix România sau prin E-mail: info@alinaalexandrovacademy.ro